از جمهور مسلمان تا جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

سه اندیشه در فقه سیاسی شیعه بی آنکه دست از سنت بکشند به مدرنیته متصل شدند. اندیشه­ایی که با جمهور مسلمان، در آراء آخوند خراسانی آغاز و با تعدیل و جرح از طرف علامه­ی نائینی در مانیفست مشروطه خواهی، با انتشار کتاب تنبیه الاُمه و تنزیه الملّه سیر میانی و پختگی خود را درطرح نظریه­ی مشروطه­ی مشروعه­ی سلطنتی گذراند؛ دیگر نظریه، ولایت فقیه است که در قالب رژیم سیاسی جمهوری اسلامی، در بهمن 1357 ش با انقلاب و حوادثی که بعد از آن دراحیای اندیشه­ی فقه جواهری ترسیم می­شود به منصه­ی ظهور رسید. ناگفته نماند طرح اولیه ی این نظریه با آن چیزی که امام خمینی( ره ) بعدها از آن به نام نظام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، سخن به میان آورده بود قابل مقایسه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Muslim Populace to Islamic Republic

نویسنده [English]

  • Abdolrahman Nikseresht
بروجردی، مهرزاد (1378)،روشنفکران ایرانی و غرب، ترجمه جمشید شیرازی، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم.
ساکوا،ریچارد (1385)، پساکمونیسم،ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشرآشیان.
معلم, علی اکبر (1382)، نقش کار ویژه حفظ الگو در رژیم محمدرضا پهلوی در پیدایش انقلاب اسلامی ایران, فصل نامه تخصصی علوم سیاسی موسسه آموزش عالی باقر العلوم(ع)، سال6, ش21, بهار, صص339 .
 
عبدالرضا کفایی، مصاحبه، سایت شهروند امروز،ص1، www.sha/vandemorouz.com
 
Reinhart Koselleck, (Oxford: Berg, 1998) ،Critique and crisis: Enlighenment and the Pathogenesis of Modernity Socieyp,161