راهنمای نویسندگان

نحوهٔ پذیرش و شرایط کلی مقاله

- هر مقاله، ترجمه و یادداشتی که محتوای علمی داشته باشد برای بررسی و احتمالاً انتشار پذیرفته خواهد شد.

- هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح نوشته‌های رسیده آزاد است.

- در انتخاب مقالات، اولویت با مقالات پژوهشی و تألیفی است.

- مسئولیت محتوای مقاله با نویسنده/نویسندگان است.

- مقاله نباید در نشریهٔ دیگری منتشر شده باشد.

- ارسال مقاله تنها از طریق سامانهٔ نشریه به نشانی  pdtsj.ut.ac.ir امکانپذیر است (بدین منظور ابتدا باید از طریق گزینه «ورود به سامانه» ثبت نام کنید).

اجزای مقاله

 - عنوان

 - مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی، رشتهٔ تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل و ایمیل

 - چکیدۀ فارسی

 - واژگان کلیدی

-  مقدمه

-  پیکرهٔ اصلی

 - نتیجه

-  پی‌نوشت (در صورت وجود توضیحات ضروری(

 - منابع

-  چکیدهٔ انگلیسی

شیوهٔ تنظیم متن

 - مقاله باید در محیط Word و در حدود ۲۰ صفحه باشد.

- متن اصلی مقاله با قلم (فونت)  Ir Zar اندازهٔ 14 باشد. موارد انگلیسی نیز با فونت  Times New Roman اندازهٔ ۱۱ نوشته شوند.  اندازهٔ فونت در چکیده، ارجاعات، واژگان کلیدی، منابع و توضیحات پانوشت برای فارسی و انگلیسی به ترتیب ۱۱ و ۱۰ باشد .

 - نقل قول‌های مستقیم بیش از ۵۰ کلمه با یک سانتیمتر تورفتگی از هر طرف و با یک شماره کوچکتر نوشته شوند.

 - تلفظ اسامی لاتین و نام‌های دشوار در متن مقاله با حروف لاتین در پانوشت آورده شود .

-  عنوان هر بخش مقاله باید با فاصلهٔ یک سطر از متن قبلی جدا و پررنگ نوشته شود .

 - شمارهٔ پانوشت‌ها باید از آغاز تا پایان مقاله دنباله‌دار باشد.

ارجاعات: ارجاع‌دهی مقالات باید به صورت پانوشت با فونت 11 و در هر صفحه آورده شود.

در ارجاع پانوشت به این نکات توجه بفرمایید:

  • در ارجاع اول، ذکر کامل مشخصات همانطور که در فهرست منابع و مآخذ گفته می شود، نوشته شود، با این تفاوت که در اینجا، نام و نام خانوادگی نویسنده نگاشته می‌شود، نه برعکس آن.
  • در پاورقی نیازی به ذکر نوبت چندم چاپ کتاب‌ها نیست و تنها در فهرست منابع پایانی مقاله ذکر شود.
  • در ارجاع‌های دوم و بعدی به یک نویسنده با همان اثر، تنها نام خانوادگی و ذکر واژه «همان» کافی است. [نام خانوادگی، همان، ص/ صص]
  • در پاورقی نیازی به برجسته کردن عنوان کتاب یا نام نشریه نیست.
  • برای ذکر شماره و جلد در پاورقی از علائم اختصاری «ش» و «ج» استفاده شود.
  • کتاب‌ها و مقالات با بیشتر از 3 نویسنده، تنها با نام نویسنده اول و ذکر «و دیگران» نوشته شود.

 

منابع و مآخذ پایانی

- ارجاعات باید به صورت الفبایی در دو دستهٔ فارسی- عربی و لاتین نوشته شوند (فهرست مقالات و اسناد از فهرست کتاب‌ها جدا نشوند).

- ارجاع به کتاب: نام خانوادگی نویسنده یا نام اشهر، نام نویسنده، سال نشر کتاب، عنوان کتاب (ایرانیک/ایتالیک)، محل انتشار: ناشر

- ارجاع به کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ ترجمه، عنوان کتاب به فارسی (ایرانیک/ایتالیک)، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر

- ارجاع به مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال نشر، عنوان مقاله درون گیومه، نام نشریه (ایرانیک/ایتالیک)، دوره یا سال انتشار، شماره، شماره صفحات مقاله

 -ارجاع به پایان‌نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال دفاع،) عنوان رسالهٔ دکتری ایرانیک و رسالهٔ کارشناسی ارشد درون گیومه(، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکده

-  ارجاع به نسخهٔ خطی: نام مشهور مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالهٔ خطی یا نسخهٔ عکسی، شمارهٔ نسخه، محل نگهداری

 - ارجاع به سند تاریخی: عنوان سند، شمارهٔ بازیابی، محل نگهداری

 - ارجاع به مراجع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ درج مطلب، عنوان مقاله یا اثر  (داخل گیومه(، نشانی الکترونیکی

 - از شماره‌گذاری و گذاشتن خط تیره در ابتدای مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.

اصول اخلاقی انتشار مقاله

۱. مقاله، حتی بخشی از آن، نباید برگرفته از اثر علمی دیگری باشد. این رفتار سرقت علمی تلقی شده و پس از اثبات می‌تواند زمینه‌ساز برخورد قانونی با فرد متخلف شود. هیئت تحریریه در این زمینه مرجع تشخیص‌دهنده هستند.

۲. اعضای هیئت تحریریه دربارهٔ داوری آثار خود تصمیم‌گیری نخواهند کرد.

۳. فردی که به هر دلیل نامش در کنار تولیدکنندگان یک مقالهٔ علمی قید شده است در قبال آن مقاله مسئول است. اعلام بی‌خبری و تبری از فرایندی که منجر به تولید مقاله شده است در هر حال و به هر شکلی غیر قابل قبول خواهد بود.

  1. ارسال همزمان یک مقاله به دو یا چند مجله تخلف محسوب شده و هیئت تحریریه می‌تواند، در صورت احراز تخلف، تا مدتی که صلاح می‌داند از نویسندهٔ متخلف هیچ مقاله‌ای نپذیرد.
  2. هر مقاله را کارشناسی متخصص در حوزهٔ موضوع مقاله داوری خواهد کرد. در موارد خاص، می‌توان اظهار نظر هیئت تحریریه یا سردبیر را به منزلهٔ یکی از داوری‌ها تلقی کرد.
  3. در صورتی که هیئت تحریریه به هر دلیلی نتواند طی حداکثر شش ماه مقاله‌ای را تعیین تکلیف کند، نویسنده مجاز است طی اعلانی کتبی مقاله را به مجلهٔ دیگری بفرستد.