به سامانه دوفصلنامه علمی «پژوهش در تاریخ» خوش آمدید

 

 مقالات، ترجمه‌ها و یادداشت‌های تاریخی نویسندگان از طریق این سامانه دریافت و داوری می‌شوند.

مدت زمان داوری حداکثر دو ماه و زبان نشریه فارسی همراه با چکیده انگلیسی است. 

مقالات دوفصلنامه، پس از انتشار، به صورت تمام‌متن و رایگان در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرند.

 برای اطلاع از شیوه‌نامه و نحوة پذیرش مقالات به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

جهت پیشگیری از سرقت ادبی، از نرم‌افزار سمیم نور استفاده می‌شود.

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-140 

2. آندراگوراس، حاکم سلوکیِ پارت-هیرکانیا و سکه‌های او

صفحه 25-38

مارک یان البریخت (نویسنده)؛ میلاد داوطلب (مترجم)؛ علیرضا خزایی (مترجم)


3. پیدایش خاندان صفویه

صفحه 39-64

محمد سهیل طقوش (نویسنده)؛ ناصر بوعذار (مترجم)؛ جاسم بوعذار (مترجم)