به سامانه فصلنامه علمی-تخصصی «پژوهش در تاریخ» خوش آمدید

 

 مقالات، ترجمه‌ها و یادداشت‌های تاریخی نویسندگان از طریق این سامانه دریافت و داوری می‌شوند.

مدت زمان داوری حداکثر دو ماه و زبان نشریه فارسی همراه با چکیده انگلیسی است. 

مقالات فصلنامه، پس از انتشار، به صورت تمام‌متن و رایگان در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرند.

 برای اطلاع از شیوه‌نامه و نحوة پذیرش مقالات به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

شماره جاری: دوره 9، 1,2 - شماره پیاپی 23، پاییز 1398، صفحه 1-138 

6. شکنجه در عصر هخامنشی

صفحه 93-102

برونو یاکوبس (نویسنده)؛ وزیر منبری (مترجم)