درباره نشریه

دوفصلنامه علمی-تخصصی پژوهش در تاریخ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرد. در این دوفصلنامه مقالات تألیفی، ترجمه‌ها و یادداشت‌های تاریخی در حوزه‌های مختلف تاریخی شامل تاریخ اسلام، تاریخ ایران باستان، اسناد و تاریخ ایران اسلامی با زیرشاخه‌های خلیج فارس، آسیای میانه و قفقاز منتشر می‌شوند. زبان نوشتاری این نشریه فارسی همراه با چکیده انگلیسی است.