دعبل خزاعی؛ شاعر شهیر اهل بیت (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش، چنانچه از اسمش پیداست، عهده‌دار تحقیق و بررسی در حیات دعبل خزاعی شاعر اهل بیت (ع) و شخصیت سیاسی ایشان است: برای وصول به این هدف، سه قسمت ترتیب داده شده و در هر قسمت بخشی از موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
در قسمت اول، به شمه‌ای از حیات دعبل خزاعی به وسیله بیان نام و نسب ایشان با ذکر دیدگاه‌های مختلف، ذکر خاندان و مخالفان دعبل، که در رأس آن ابوالفرج اصفهانی قرار دارد، بیان نحوه شهادت و نظر شاعران دیگر نسبت به ایشان از جمله محمد بن قاسم بن مهرویه، بحتری، ابن شرف قیروانی می‌پردازیم.
در قسمت دوم، به حیات ادبی دعبل خزاعی، که شامل مقام علمی شاعر، شعر ایشان و ویژگی‌های آن و نمونه‌های از اشعار می‌باشد، نگاهی داریم. 
در قسمت سوم به بررسی حیات سیاسی دعبل خزاعی و تشیع، ادله آن و شخصیت شاعر را پرداخته‌ایم. 
بنا بر آنچه که ذکر شد، بر ما لازم است قدردانی از شاعری که در دوران اختناق شدید فداکارانه از مکتب اهل بیت (ع) حمایت کرد؛ به خصوص که بیشتر مورخان و تاریخ‌نویسان در اختفای نام و آثار ایشان کوشش فراوان داشتند. 
پژوهش در این زمینه از لحاظ دستیابی به گنج مخفی ادب و تأیید لطیفی بر معتقدات شیعی نیز بسیار ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dabal Al-Khuzai; Honest Poet of Ahl Al-Bayt

نویسنده [English]

  • Mohadese Mirhosaini