نقد در اندیشه آخوندزاده و ملکم‌خان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد اسناد و مدارک آرشیوی دانشگاه تهران

چکیده

«نقد ادبی» یکی از شاخه‌های علوم ادبی است که اولین‌بار در عصر حکومت قاجارها به ایرانیان معرفی شد. این معرفی توسط دسته‌ای روشنفکران صورت گرفت که با اندیشه‌های جدید غربیان آشنایی داشته و این اندیشه‌ها را در ایران تبلیغ می‌کردند. دو تن از شاخص‌ترین چهره‌های این حوزه میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله هستند و در این نوشتار سعی بر این است که به مقایسه دیدگاه این دو فرد در دو حوزه نقد سیاسی-اجتماعی و نقد ادبی پرداخته شود تا میزان همانندی یا تفاوت‌های اندیشه‌های این دو فرد در این حوزه آشکار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism in Akhundzade and Malkam Khan thought

نویسنده [English]

  • Mahya Sho'aibi