اقدامات فرهنگی عبدالرحمن ناصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

چکیده

عبدالرحمان الناصر(350-300هـ/961-913م) خلیفه­ی اموی اسپانیا در سال 300هـ/913م هجری بعد از مرگ جدش امیر عبدالله بن محمد بن عبدالرحمان به حکومت اندلس منصوب شد. همزمان با روی کار آمدن وی اوضاع سراسر اندلس آشفته گشت، اما عبدالرحمان با سرکوب مخالفان داخلی و خارجی و جنگها و جهادهای بسیار به اوضاع آشفته­ی اندلس  پایان داد. عبدالرحمن علاوه بر آرام نمودن اوضاع سیاسی اندلس، به فعالیتهای فرهنگی مختلفی نیز دست زد که تاثیرات مهمی در تاریخ اندلس به جای گذاشت و در رونق و شکوفایی فرهنگ اندلس سهم بسزایی ایفا نمود. در این مقاله، اقدامات فرهنگی عبدالرحمان الناصر و نقش وی در پیشرفت و شکوه فرهنگ اندلس مورد بررسی و تحلیل قرا می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Actions of Abdurahman Nasser

نویسندگان [English]

  • AliAsghar Foroughi Abri 1
  • Parvin BeigMohammadi 2
-آیتی، محمد ابراهیم(1340): اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، تهران: دانشگاه تهران.
-ابن اثیر(1364): الکامل، ترجمه عباس خلیلی، ج13، بی جا: علمی.
-ابن جلجل(1349): طبقات الاطباء و الحکما، ترجمه و تعلیقات محمد کاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.
-ابن خطیب، محمد بن عبدالله(1956): اعمال الاعلام، بیروت: دارالمکشوف.
-ابن خلدون(1366): العبر، ترجمه­ عبدالحمید آیتی، ج3، بی جا: موسسه   مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ابن خلکان(بی تا): وفیات الاعیان، تحقیق احسان عباس، ج1، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- ابن عبدربه(1990): العقدالفرید، ج4، بیروت: دار ومکتبه الهلال.
-ابن عذاری، عبدالله محمد(بی تا): البیان المغرب فی اخبار الاندلس و المغرب، ج2، بیروت: دارالثقافه.
-ابن کثیر(1966): البدایه والنهایه، ج12و11،  ریاض: مکتبه المعارف.
-ارسلان، شکیپ(1348): تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا، ترجمه­ علی دوانی، بی جا: بی نا.
-اندلسی، قاضی صاعد(1376): التعریف به طبقات الامم، مقدمه و تصحیح غلامرضا جمشید نژاد اول، تهران: هجرت.
- بروکلمان، کارل(1346): تاریخ دول و ملل اسلامی، ترجمه­ی هادی جزایری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- جیوسی، سلمی خضرا(1380): میراث اسپانیای مسلمان، ج2، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.
- حتی، فیلیپ(1366): تاریخ عرب، ترجمه­ی ابوالقاسم پاینده، تهران: آگاه.
- حکیمی، محمدرضا(1384): دانش مسلمین، قم: دلیل ما.
- حموی، یاقوت(1980): معجم الادباء، ج 10و 2، بیروت: دارالفکر.
- خشنی، ابی عبدالله بن حارث(1966): قضات قرطبه، قاهره: دارمصریه.
- ذهبی، شمس الدین(1992): تاریخ اسلام، ج 25و 24 و 23، بیروت: دارالکتب العربی.
- زرین کوب، عبدالحسین(1385): کارنامه ی اسلام، تهران: امیرکبیر.
- زیدان، جرجی(1336): تاریخ تمدن اسلام، ج2، تهران: امیرکبیر.
- ضبی، احمد بن یحیی(1884): بغیة المتلمس، مجریط: مطبعه روخس.
- عنان، محمد عبدالله(1366): تاریخ دولت اسلامی در اندلس، ج1، ترجمه عبدالحمید آیتی، بی جا: کیهان.
- قلقشندی(1915): صبح الاعشی، ج5، قاهره: دارالکتب السلطانیه.
- گرونبام، فن گوستاو(1373): اسلام در قرون وسطی، تهران: البرز.
- گوستاولوبون(1358): تمدن اسلام و عرب، ترجمه­ حضاره­العرب، به قلم سید هاشم حسینی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
- لاپیدوس، آیراماروین(1381): تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: اطلاعات.
- مقری، احمد بن محمد(بی تا): نفح الطیب، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، ج4و2، بیروت: دارالکتاب العربی.
- وات، مونتگومری(1371): اسپانیای اسلامی، تهران: یلدا.
- ولایتی، علی اکبر(1386): پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران،  تهران: وزارت امور خارجه.
- ویل دورانت(1343): تاریخ تمدن(عصر ایمان)، ج4، تهران: اقبال.