بررسی سیاست ایران ساسانی در مورد جاده ابریشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران

چکیده

یکی از جنبه­های سیاسی تاریخ ساسانیان که از سوی برخی از مورخین نادیده گرفته شده­است، اهمیت دیپلماسی در سیاست­های این شاهنشاهی بوده­است. در تاریخ این سلسله، تدبیرگران بسیاری وارد عرصه­ی سیاست شدند که هر یک کوشش کردند تا از منافع ملی ایرانیان پاسداری کنند و به حل مشکلات سیاسی بدون استفاده از مرد جنگی و سپاه بپردازند. نیمه­ی دوم
سده­ی ششم پیش از میلاد مسیح، نقططه­ی اوج تقابل شاهنشاهی ساسانی با قدرت­هایی در شرق و غرب ایران می­باشد. در این زمان تجارت ابریشم به مهمترین عامل اختلاف میان ایران از یک سو و بیزانس و امپراطوری تورکیوت­ها از سوی دیگر بدل شده­بود. این 2 رقیب ایران به منظور وارد آوردن فشار بیشتر به شاهنشاهی ساسانی با یکدیگر متحد شده­ بودند. این اتحاد جز با رایزنی­های گسترده­ی دیپلمات­های ایرانی بی اثر نشد. در این جستار کوشش می­شود تا با بهره­گیری از منابع بیزانسی به ویژه «مناندر پروتکتور»، زوایای تاریک یکی از حساس ترین برهه­های تاریخ ساسانی را آشکارتر کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Sasanid Iran Policy Regarding the Silk Road

نویسنده [English]

  • Ali AilBabaei Dormani
آلتهایم، فرانتس، آسیا در کشمکش با اروپا، هونها و ساسانیان، ترجمة داود منشی‌زاده ابن سینا، تهران، 1342.
پروکوپیوس، جنگهای ایران و روم، ترجمه محمد سعیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، 1382.
پلوتارک، حیات مردان نامی، ترجمة رضا مشایخی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران، 1336.
پیرنیا، حسن، تاریخ ایران باستان، دنیای کتاب، چاپ هشتم، تهران، 1381.
----------، تاریخ مختصر ایران باستان، مجلس، تهران، 1308.
تشکری، عباس، ایران به روایت چین باستان، موسسه روابط بین​المللی، تهران، 1356.
رضا، عنایت‌ا...، اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، وزارت امور خارجه، تهران، 1384
----------، ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، 1381.
فرانک، آیرین، جاده ابریشم، ترجمه​ی محسن ثلاثی، سروش تهران، 1376.
کریستن‌سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمة رشید یاسمی، دنیای کتاب، چاپ ششم، تهران، 1368.
گروسه، رنه، امپراطوری صحرانوردان، ترجمة عبدالحسین میکده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1353.
مارکوارت، یوزف، ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، ترجمة مریم امیراحمدی، اطلاعات، تهران، 1373.
مظاهری، علی، جاده ابریشم، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1372.

Menander Protector, The History of Menander The Guardsman, Translated by R. C. Blockley, Francis Cairns, 2006

Simukata,Theophylact, History,Translated by Micheal and Mary Whitny,Oxford University Press, London, 1987