اصلاحات ارضی و تأثیر آن بر رشد گفتمان اسلام شیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

چکیده

پهلوی دوم برای تعمیق روابط خویش با طبقات اجتماعی و جلوگیری از گرایش طبقات پایین به کمونیسم شوروی دست به اصلاحات ارضی در ایران زد. این اصلاحات، نتایجی که شاه از آن انتظار داشت یعنی تحکیم حاکمیت او در ایران را به همراه نداشت. اصلاحات ارضی و سیاست های مدرنیزاسیون شاه همواره تحت الشعاع عدم مشروعیت او بعد از کودتای سال 1332 قرار داشت و با استقبال چندانی مواجه نشد.
سیاست های مدرن شاه، بدون درکی مناسب از بسترهای سنتی جامعه ی ایرانی صورت پذیرفت و آرزوی تاریخی ایرانیان برای تحقق گفتمان مدرن با ناکامی مواجه گشت. عدم تحقق آمال تاریخی ایرانیان در تحقق گفتمان مدرن در جامعه ی سنتی ایران موجب رشد گفتمان نوینی گشت که متکی بر بازخوانی ادبیات شیعی و برداشتی مدرن و شاید التقا طی از سنت های دینی بود. اصلاحات ارضی و فروپاشی ساختار طبقاتی ایران، آغازی بر رشد گفتمان اسلامی در ایران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Reform and It's Effect on Growth of Shi'ite Discourse

نویسندگان [English]

  • Amir Aghaili
  • Zamaneh Hasan Nejad
اسناد انقلاب اسلامی. ج1. چ2. تهران: مرکز اسناد. 1374.
قیام 15 خرداد به روایت اسناد. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1378.
آزاد ارمکی، تقی. نظریه های جامعه شناسی. چ5. تهران: سروش. 1388.
آبراهامیان، ارواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی. چ13. تهران: نی. 1387.
آبراهامیان، ارواند. تاریخ ایران نوین. ترجمه شهریار خواجیان. 1390.
آبراهامیان، ارواند. اشرف، احمد و دیگران. جستارهایی از تئوری توطئه در ایران. چ4. تهران: نی. 1386.
الگار، حامد. نیروهای مذهبی در ایران سده بیستم از مجموعه تاریخ کمبریج. ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: جامی. 1388.
آوری، پیتر. تاریخ معاصر ایران. ج3. تهران: عطایی. 1379.
برژینسکی. اسرار سقوط شاه. ترجمه حمید احمدی. تهران: جامی. 1362.
بهزادی، علی. شبه خاطرات ، تهران، زرین. 1377.
تفضلی، جهانگیر. خاطرات جهانگیر تفضلی. به کوشش یعقوب توکلی. تهران: حوزه هنری تبلیغات اسلامی. 1376.
خسروی، خسرو. جامعه ی دهقانی در ایران. تهران: انتشارات پیام. 1357.
دنمن،ر. چشم انداز پادشاه. ترجمه محمود مصاحب ، تهران: آیندگان. 1355.
رجبی، محمد حسن. زندگی نامه سیاسی امام خمینی. ج1. تهران: سهند. 1373.
رستمی، فرهاد. پهلوی ها:خاندان پهلوی به روایت اسناد ساواک ، بی جا: نظر. 1378.
روزن، باری. انقلاب ایران ایدئولوژی و نمادپردازی. ترجمه سیاوش مریدی. تهران: موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 1379.
زاده محمدی، مجتبی. لمپن ها در سیاست عصر پهلوی. تهران: مرکز. 1377.
شاهدی، مظفر. مردی برای تمام فصول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی. 1379.
فوران، جان. مقاومت شکننده. ترجمه احمد تدین. تهران: رسا. 1373.
فوکو، میشل. ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟. ترجمه حسین معصومی همدانی. چ4. تهران: هرمس. 1377.
ملکی، حسین. تبه کاریهای اداری. تهران: کوروش. 1358.
میرسپاسی، علی. تاملی بر مدرنیته ایرانی. ترجمه جلال توکلیان. تهران: اختران. 1381.
نجاتی، غلامرضا. تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران. چ3. تهران: رسا. 1371
همبلی، گاوین. یکه سالاری پهلوی از مجموعه تاریخ کمبریج. ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: جامی. 1388.
هوگلند، اریک. زمین و انقلاب در ایران. ترجمه فیروز مهاجر. تهران: شیرازه. 1381.
هویدا، فریدون. سقوط شاه. ترجمه ج. ا. مهران. چ8. تهران: اطلاعات. 1382.
وحدت، فرزین. رویارویی فکری ایرانیان با مدرنیت. ترجمه مهدی حقیقت خواه. چ2. تهران: ققنوس. 1380.