پیامدهای اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه امام خمینی‌(ره) قزوین

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه تهران

چکیده

جنگ جهانی دوم با حمله­ی هیتلر به لهستان در شهریور 1318 ش/ سپتامبر 1939 م آغاز شد. اگر چه ایران اعلام بی­طرفی کرده بود امّا در سال 1320 ش/ 1941 م آلمان در خاک شوروی پیشروی کرد و پس از آن ایران به سبب موقعیّت حسّاس خود توجّه بیشتر دولت­های درگیر در جنگ را به خود جلب کرد. به هر ترتیب، ایران نیز درگیر جنگ جهانی شد و این امر سبب نتایجی در این کشور گردید. مسائل داخلی ایران در طیّ جنگ جهانی دوم را باید به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی تقسیم کرد. بعضی از این مشکلات ناشی از جنگ و برخی دیگر در نتیجه­ی مستقیم اشغال کشور به وسیله­ی نیروهای خارجی و حضور آن­ها در کشور است. هجوم ناگهانی ارتش­های متّفقین به خاک ایران، نگرانی شدیدی در سراسر کشور پدید آورد و به دنبال حوادث ناشی از این هجوم سر رشته­ی امور در غالب موارد از دست دولت بیرون رفت و ناامنی و هرج ومرج، وضع نابسامان اقتصادی، مسئله­ی نان و موادّ غذایی و چگونگی ارتباط با دولت­های خارجی مشکلات بسیاری را برای کشور پدید آورد. در این زمان دولت­های متعدّدی بر سر کار آمدند که نه برنامه­ای داشتند و نه توانستند مشکلات پیش آمده را به خوبی حل کنند، بر این اساس مسأله­ی اساسی این مقاله نتایج و آثار اشغال ایران بوده است که بدون شک در تحلیل حوادث بعدی بی­تأثیر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of the Iranian occupation of Shahrivar 1320

نویسندگان [English]

  • Hasan Jalalpoor 1
  • Amir Mohammadi 2
چکیده [English]

Hitler's invasion of Poland in World War II, the Persian date Shahrivar 1318 S / M began in September 1939. However, Iran was engaged in war, and this results in the country. Internal affairs of Iran during World War II to the social, political, economic and military divide. Some of these problems are a direct result of the war and occupation by others, thus presence of foreign troops in the country. Sudden influx Allied Army of Iran, created grave concern over the country looking for a string of accidents caused by the influx affairs often went out of the chaos and insecurity, deteriorating economic situation, the question The bread and food, and how to communicate with a foreign government, nation created many problems.The next events will affect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian date Shahrivar 20 Allied military occupation of Iran's political
  • economic and social
1ـ آوری، پیتر.(1376)، تاریخ معاصر ایران، تهران ، عطایی .
2ـ الهی، همایون. (1369) ، اهمیّت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی .
3ـ امینی، علیرضا. (1381)،تحوّلات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، تهران، صدای معاصر.
4ـ پژوهش از جامی. (1377)، گذشته، چراغ راه آینده است ، تهران ، ققنوس.
5ـ خامه‌ای،انوار. (1378)، سال­های پرآشوب،تهران، نشر پژوهش فروزان .
6ـ ذوقی، ایرج. (1368)،ایران و قدرت­های بزرگ درجنگ جهانی دوم، تهران، انتشارات پاژنگ .
7ـ روبین، باری. (1363)، جنگ قدرت­ها در ایران، تهران ،انتشارات آشتیانی.
 
8ـ زهیری، علیرضا. (1379)، عصر پهلوی به روایت اسناد، قم، دفتر نشر پژوهش و بخش معارف.
9ـ ساعد مراغه‌ای، محمّد (1353)، بحران اقتصادی در سال­های اشغال ایران، سالنامه­ی دنیا.
10ـ سالور، قهرمان میرزا. (1380)، روزنامه­ی خاطرات عین‌السلطنه (روزگار پادشاهی پهلوی)، تهران، اساطیری.
11ـ عاقلی، باقر.(1367)، ذکاء‌الملک فروغی و شهریور 1320، تهران،انتشارات علمی.
12ـ فاتح، مصطفی. (1358)، پنجاه سال نفت ایران، تهران ،انتشارات پیام.
13ـ کاتوزیان، همایون.(1371)، اقتصاد سیاسی ایران، تهران، نشر مرکز.
14ـ لسترنج فاوست، لوئیس.(1373)، ایران و جنگ سرد، بحران آذربایجان 1325-1324ش، تهران، وزارت خارجه.
15ـ مقصودی، مجتبی. (1380)، تحوّلات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، امیرکبیر.
16ـ هدایت، مهدی قلی‌خان.(1363)، خاطرات و خطرات، تهران، زوار.
17ـ هالیدی، فرد.(1358)، دیکتاتوری و توسعه­ی سرمایه­داری در ایران، تهران، امیر کبیر.
18ـ وزیری، شاهرخ.(1380)، نفت و قدرت ایران، تهران، انتشارات عطایی.