واکاوی علل و پیامدهای حمله نادر به هندوستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی

چکیده

لشکرکشی نادر به هند در پی عدم همکاری دولت آن کشور در باب حل مسأله افغان­ها، اگرچه برای شخص نادر شهرت و ثروت بسیاری به همراه آورد؛ اما تأثیرات بسیار زیانبار و دنباله­داری برای شبه قاره هند و بعدها برای ایران در پی داشت.
این دوره از معدود زمان­هایی بود که روابط مسالمت­آمیز و دوستانه میان دولت­های ایران و هند به تخاصم و جنگ منجر شد، در نتیجۀ این جنگ و سیاست غارتگرانۀ به کار گرفته شده در طی آن پوشالی بودن اقتدار، بی کفایتی و عدم تسلط مغولان حاکم بر هند کاملاً آشکار شد و اندک زمانی بعد از آن با افتادن شبه جزیره به دست استعمار انگلستان، برای مدت­­های مدیدی روابط هندوستان با ایران تابع سیاست فاتحان جدید شد. در این پژوهش تلاش خواهد شد به روش توصیفی-تحلیلی علل این جنگ و پیامدهای آن بر سرنوشت دو کشور در طی سال­های ظهور نادر (1142قمری) تا وفات وی (1160 قمری) مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the causes and consequences of Nader’s raid into India

نویسندگان [English]

  • Majid Alipour Shyrjvpsht
  • Mohammad Hussein Alizadeh
چکیده [English]

Nader campaign in the wake of India’s cooperation in solving Afghan governments, although for Nader someone to bring a lot of fame and fortune, but the subcontinent has serious impact later detrimental and the wake of Iran bring.
It was one of the few times that violent peaceful and friendly relations between Iran and the Indian state of conflict and war led, As a result of this war and during the predatory policy applied to, lack of authority in competence and lack of control of the Moghul over India was evident, Then after a while the peninsular was colonized by England for a long time India’s relations with Iran's long been the policy of the new conquerors. This research seeks to clarify the causes of the war and its impact on the fate of the two countries during the emergence Nader (1142 AH) to his death (1160 AH) to be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dahlia
  • Mohammad Shah
  • Shalimar Treaty
  • Nader
  • Shah Jahan Abad incident
آوری، پیتر (1387). مجموعه تاریخ ایران کمبریج دوره افشاریه و زندیه، چ2، ترجمه مرتضی ثاقب­فر، تهران، انتشارات جامی.
استرآبادی، میرزا مهدی­خان (1371). جهانگشای نادری، به اهتمام سید­عبدالله انوار، تهران، انجمن آثار و مفاخر ایران.
 ________________ (1324). درۀ نادری، ویراسته و کوتاه شده نقوی پاکباز، تهران، پرچم.
 ________________ (1366). دره نادره، چ2، به اهتمام سید­جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
اقبال آشتیانی، عباس (1384). تاریخ ایران پس از اسلام، تهران، نگارستان کتاب.
اوتر، ژان (1363). سفرنامه ژان اوتر عصر نادرشاه، چ1، تهران، جاویدان.
پرتو، افشین (1388). «پیمان پاریس؛ داستان غم­انگیز جدایی هرات از ایران»، فصلنامه اطلاعات سیاسی_ اقتصادی، ش 266-265، مهر و آبان.
تجلی­بخش، سروش (1346). نادرشاه، تهران، انتشارات ابن سینا.
حدیث نادرشاهی (2536). تصحیح و تحشیه رضا شعبانی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
 
رویمر، ه.ر و دیگران (1380). تاریخ ایران کمبریج دوره صفویه، ترجمه یعقوب آژند، تهران، جامی.
ریاض الاسلام (1373). تاریخ روابط خارجی ایران و هند (دوره صفوی و افشار)، ترجمه محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری فرد، تهران، انتشارات امیرکبیر.
________ (1387). «نادرشاه در سند»، ترجمه محمدعلی طرفداری، بررسی­های نوین تاریخی، ش 4و5، پاییز و زمستان.
سایکس، سرپرسی (1368). تاریخ ایران، ج2، ترجمه فخر داعی گیلانی، تهران، انتشارات دنیای کتاب.
سردادور، ابوتراب (1354). تاریخ نظامی و سیاسی دوران نادرشاه افشار، تهران، انتشارات ستاد بزرگ ارتشتاران.
سیوری، راجر (1386). ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز.
شعبانی، رضا (1359). تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
________ (1378). تاریخ مختصر ایران در دوره افشار و زند، تهران، انتشارات سخن.
________ (1387). تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره­های افشار و زند، چ8، تهران، انتشارات سمت.
فرهنگ فارسی عمید (1362). ج1، تهران، امیرکبیر.
فوران، جان (1377). مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا.
کشیشان ژزوئیت (1370). نامه­های شگفت انگیز از کشیشان فرانسوی در دوران صفویه و افشاریه، ترجمه بهرام فره­وشی، تهران، اندیشه جوان.
لارودی، نورالله (1388). نادر پسر شمشیر، چ2، تهران، نشر کتاب پارسه.
لکهارت، لارنس (1377). نادر شاه آخرین کشورگشای آسیا، چ1، ترجمه اسماعیل افشار نادری، تهران، انتشارات دستان.
لمبتون، ک.س (1345). مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، بنگاه نشر و ترجمه کتاب.
مالکم، سرجان (1382). تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، تهران، دنیای کتاب.
مروی، محمد کاظم (1374). عالم آرای نادری، ج2، تصحیح محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات علمی.
معین، محمد (1388). فرهنگ فارسی، چ25، تهران، انتشارات امیرکبیر.
میمندی­نژاد، محمدحسین (بی تا). زندگی پر ماجرای نادر شاه افشار، تهران، انتشارات جاویدان.
مینورسکی، ولادیمیر فدروویچ (2536). تاریخچه نادرشاه، چ2، ترجمه رشید یاسمی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
نجمی، ناصر (1376). نادرشاه افشار، تهران، نشر علم.
نهرو ، جواهر لعل (1361). کشف هند، ترجمه محمود تفضلی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
هدایتی، هادی (1334). تاریخ زندیه، ج1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (1388). تاریخ روابط خارجی ایران، چ14، تهران، امیرکبیر.
هنوی، جونس (1346). زندگی نادرشاه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.