اعتقادات؛ آداب و رسوم مغولان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه امام خمینی‌(ره) قزوین

چکیده

با وجود این که مغولان به نوعی از فرهنگ و تمدن بی­خبر بودند اما با این حال آداب و رسوم خاص خود را داشتند. آنها بر اساس اعتقادات و باورهایشان مراسم­هایی را برای خدایان خود انجام می­دادند و به واسطه زندگی عشیره­ای و بیابانگردی، مراسم­ها و عاداتی داشتند که باعث تمایز آنها از دیگران می­شد. البته این رسوم و سنن به مرور و به واسطه اختلاط مغولان با اقوام دیگر، دچار تغییراتی شد؛ بعضی از آنها به کلی از میان رفت، بعضی رسوم با سنن اقوام دیگر در هم آمیخت و تغییر شکل داد و حتی بعضی از سنن آنها توسط اقوام دیگر پیگیری شد و گسترش یافت. با این حال می­توان آن دسته از آداب و رسوم که خاص مغولان بوده و کمتر با رسوم اقوام دیگر مخلوط شده را از لابه­لای کتبی چون سفرنامه­ها به دست آورد. در این پژوهش سعی بر آن است که آداب و رسومی را که مخصوص قوم مغول قبل از آمیزش با اقوام هم­جوار است بیان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beliefs, manners and customs of the Mongols

نویسنده [English]

  • Maryam Tahan
چکیده [English]

However, the Mongols were unaware of the kind of culture and civilization, but, they had spicial customs. They are based on the beliefs of ceremonies for the gods did and through tribal life and the Desert, held ceremonies and customs which were distinguishing them from others. However, over time and due to the incorporation of the customs and traditions of the Mongol tribes, the changes were completely abolished by some of them, some other ethnic traditions and customs of the merged and transformed, and even some of their traditions by relatives others followed and expanded. However, it can be certain of the Mongol customs and traditions than with other tribes of mixed arisen since the itineraries achieved. This paper describes the traditions of the Mongols before mixing with the neighboring tribes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mongol
  • Regulations Shmny
  • Genghis Khan
  • Marco Polo
اشپولر، برتولد،(1384)، تاریخ مغول در ایران، محمود میر آفتاب، تهران : علمی و فرهنگی، چاپ هشتم.
اقبال آشتیانی، عباس،(1376)، تاریخ مغول و اوائل ایام تیموری، ج 1 ، تهران : نامک.
آیتی، عبد الحمید،(1372)،تحریر تاریخ وصاف، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم.
بناکتی، داود بن محمد، (1378)، تاریخ بناکتی، به کوشش جعفر شعار، تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم.
بیانی، شیرین، (1379)، مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، تهران : سمت.
بیانی، شیرین،(1370)، دین و دولت در ایران عهد مغول، ج 1، تهران : مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.
پرشرون، موریس، (1369)، چنگیزخان سیاستمداری زبردست و لشکرکشی خونخوار، علی اقبالی، تهران: جاوید.
تسف، ولادیمیر،( 1383)، نظام اجتماعی مغول، ‌شیرین بیانی، تهران : علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
تسف، ولادیمیر،(1376)، چنگیزیان، شیرین بیانی، تهران : اساطیر، چاپ سوم.
تیموری، ابراهیم، (1377)، امپراطوری مغول و ایران، تهران : دانشگاه تهران.
جوینی، عطاملک، (بی تا)، تاریخ جهانگشای جوینی، مجلدات 1 و2و 3 ، تهران : بامداد، چ دوم.
خواند میر، غیاث الدین حمام الدین حسینی، (1353)،حبیب السیر،  ج 3، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تهران : خیام، چاپ دوم.
دستغیب، عبدالعلی، (1367)، هجوم اردوی مغول به ایران، تهران : علم.
ساندرز، جان. جوزف، (1383)، تاریخ فتوحات مغول، ابوالقاسم حالت، تهران : امیرکبیر، چاپ چهارم.
سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق،(1372)،مطلع سعدین و مجمع بحرین، ج 1، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم.
قدیانی، عباس، (1384)، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در عهد مغول، تهران : فرهنگ مکتوب.
کارپن، پلان، (1363)، سفرنامه پلان کارپن، ولی اله شادان، تهران : یساولی.
گروسه، رنه، ( 1384)، تاریخ مغول (چنگیزیان)، محمود بهفروزی، تهران : آزاد مهر.
گروسه، رنه، (1368)، امپراطوری صحرانوردان، عبدالحسین میکده، تهران : علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
لمب، هارولد،  (1368)، چنگیزخان مغول فرمانروای سرزمین های سوخته، ابوطالب صارمی، تهران : آموزش انقلاب اسلامی ، چاپ سوم.
لمب، هارولد، (1381)، چنگیز خان، رشید یاسمی، تهران : امیرکبیر، چاپ چهارم.
مورگان، دیوید، (1380)، مغول ها، عباس مخبر، تهران : مرکز، چاپ دوم.
میر خواند، محمدبن خاوندشاه،(1380)، تاریخ روضه الصفا، ج 5، تصحیح جمشید کیان فر، تهران : اساطیر.
میلیونه، ایل،(1369)، سفرنامه مارکوپولو، سید منصور سجادی و آنجلا دی جوانی رومانو، تهران : بوعلی.
ویلتس، دوراکه، (1353)، سفیران پاپ به دربار خانان مغول، مسعود رجب نیا، تهران : خوارزمی.
هال، مری، (1380)، امپراطوری مغول، نادر میر سعیدی، تهران : ققنوس.
هال، مری، (1383)، سفرهای مارکوپولو، فرید جواهر کلام، تهران : ققنوس.
همدانی، رشیدالدین فضل­اله،(1338)، جامع التواریخ، ج 1، به کوشش بهمن کریمی، تهران : اقبال.
یزدی، شرف­الدین علی،(1387)، ظفرنامه، ج 2، مصححین سید سعید میر محمد صادق و عبدالحسین نوائی، تهران : کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
یوان چائو پی شه(1382)، تاریخ سری مغولان، شیرین بیانی، تهران : دانشگاه تهران، چاپ دوم.