رویکردهایی درباره مطالعه تاریخ ساسانی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشجوی دکتری تاریخ گرایش ایران باستان دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Approaches to the Study of Sasanian History

نویسندگان [English]

  • Rahim Shayegan 1
  • Esmaeil Matloubkari (translator) 2