کورش یک هخامنشی نبود

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 Author

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Cyrus was no Achaemenid

نویسندگان [English]

  • Richard Nelson Frye 1
  • Vazir Menbari (Translator) 2