بررسی شخصیت و اقدامات سیاسی – اجتماعی حاج میرزا آقاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزش و پرورش شهرستان ماکو-آذربایجان غربی

چکیده

در داستان‌های مربوط به پادشاه و وزیر که از جذاب­ترین کلیشه‌های تاریخ بشری محسوب می‌شوند، معمولاً وزیران به‌عنوان مناقشه برانگیزترین شخصیت‌ها مورد سؤال و قضاوت مردمان عصر خود و نیز دوره‌های بعدی قرار می‌گیرند. بی‌تردید در این میان حاج میرزا آقاسی، صدراعظم محمدشاه قاجار، یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست­مداران ایرانی عصر قاجار است. پرسش اصلی پژوهشِ حاضر این است که آیا اقدامات و سیاست‌های حاج میرزا آقاسی در جهت بهبود و ساماندهی اوضاع مملکت ایران بود یا کشور را به سراشیبی اضمحلال و سقوط کشانید؟ در این تحقیق برای گرد­آوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای استفاده‌شده و دسته­بندی اطلاعات و انجام پژوهش به شیوۀ توصیفی صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که میرزا آقاسی باوجود خطاهای بسیار، اقدامات مهمی در زمینه‌های تجهیز سیستم نظامی، توسعۀ کشاورزی و امورات فرهنگی انجام داد و دست به اصلاحات متعددی در جهت بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Personality and Political-Social Investigations of Haj Mirza Aghasi Makui, Grand Chancellor of Mohammad Shah Qajar (1198-1265 AD)

نویسنده [English]

  • shahrokh abdollahzadeh
Education of Maku-West Azerbaijan city
چکیده [English]

The story of the king and the minister has always been one of the most fascinating clichés in history and the events behind it. The minister is often questioned as to the extent to which the king, the government and the society under his control have been protected from unfortunate incidents and renamed goodwill. Undoubtedly, among the most controversial in contemporary Iranian history was the Qajar rulers. Haj Mirza Aghasi the Makui, during his crusades and self-judments, has been left in a state of uncertainty about his face and his timing and has not been properly identified despite numerous judgments. The present study, while not claiming to be exhaustive, by presenting reports and facts recorded in historical pages and available sources, attempts to present a truth-based face without any bias that may be incidental to this. The character is perhaps more accomplished than his office holders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chancellor History
  • Haj Mirza Aghasi
  • Qajar