تحلیلی بر معارضه و رویارویی روحانیون مبارز انقلابی با آیت‌الله سیدمحمد روحانی در نجف (۱۳۵۶–۱۳۴۴ هـ. ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

از روایات و اسناد موجود چنین برمی‌آید که فضای عمومی حوزۀ نجف در سال‌های تبعید امام خمینی در عراق (1357-1344 ه.ش) چندان با مشی سیاسی و مبارزاتی ایشان و شاگردان مبارزشان موافقت و همراهی نداشته است؛ اما این عدم موافقت یا عدم همراهی لزوماً به معنای تعارض و رویارویی مستقیم نیز نبوده است. در بیشتر موارد روابط امام خمینی با مراجع و فضلای نجف، روابطی مبتنی بر احترام متقابل علیرغم تفاوت در مشی و اندیشۀ سیاسی گزارش شده است.
اما همین روایات نشان می‌دهند که این موضوع دربارۀ آیت‌الله سیدمحمد روحانی، از مدرسین حوزۀ نجف، صدق نمی‌کرده و وی مهم‌ترین مرکز معارضه و رویارویی با امام خمینی و روحانیون مبارز پیرو ایشان بوده است.
پرسش اصلی این تحقیق آن است که تحلیل و نقد تاریخی این روایات بازمانده چه تصویری از رویارویی‌های سیاسی در حوزۀ نجف در آن مقطع را پیش روی محقق خواهد گشود؟
در این مقاله کوشش شده است با بررسی تطبیقی و ارزیابی روایات باقی‌مانده از این تعارض، تصویری تا حد ممکن جامع از این رویارویی‌ و تأثیر نگاه انقلابی در نحوۀ بروز و شدت یافتن آن ارائه گردد. تصویری که درنهایت تا حدی نشانگر غلبۀ نگاه مبارزاتی و انقلابی بر سویه‌های اخلاقی در عملکرد روحانیون مبارز و انقلابی در آن برهه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Clash of Clergy and Revolutionary Clerics with Ayatollah Seyyed Mohammad Rouhani in Najaf

نویسنده [English]

  • mojtaba shahrabadi
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
چکیده [English]

From the existing narratives and documents, it appears that the public atmosphere of the Najaf area during the years of Ayatollah Khomeini’s deportation to Iraq was not very much in line with his political and campaign policies and his student disciples. But this disagreement or noncompliance did not necessarily mean direct conflict. In most cases, Ayatollah Khomeini’s relations with the Najaf authorities and the virtues of mutual respect have been reported despite differences in policy and thought.
But the same narrations show that this was not the case with Ayatollah Seyyed Mohammad Rouhani, a Najaf educator, and he was the most important center of conflict and hostility with Ayatollah Khomeini and his militant followers.
In this article, we have tried to provide a comprehensive picture of this confrontation and the impact of the revolutionary view on how it arose and intensified by comparing and evaluating the remaining narratives of this conflict. An image that ultimately reflects, to a certain extent, the struggle of the revolutionary and the dominant view of ethics in the performance of the revolutionary and revolutionary clergy at that time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Ayatollah Seyyed Mohammad Rouhani
  • Najaf Seminary
  • Fighting Clergy