جندی‌شاپور در روزگار ساسانیان؛ به روایت منابع اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اطلاعاتی که از منابع تاریخی به دست می‌آید، جندی­شاپور به‌عنوان یکی از شهرهای مهم دوره ساسانی از نظر علمی شناخته می‌شده است. با توجه به این جایگاه در دوران پیش از اسلام در این پژوهش سعی شده است تا دیدگاه مورخان نخستین اسلامی در مورد شهر جندی­شاپور شناسایی شود؛ از جمله اطلاعات مهم منابع درباره جندی شاپور اشاره به چگونگی شکل­گیری این شهر است. هم­چنین منابع اطلاعات قابل توجهی از وضعیت علمی جندی­شاپور تا پیش از فتح آن توسط اعراب ارائه کرده‌اند. فرضیه این پژوهش بر این موضوع استوار است که از جمله دلایل توجه مورخان اسلامی به این شهر مرکزیت علمی آن بوده است. بنیان این پژوهش بر روش بررسی تاریخی و رویکرد توصیفی - تحلیلی استوار است که برای گردآوری داده‌های مورد نظر به بررسی منابع تاریخی نخستین اسلامی پرداخته است. با توجه به اطلاعات حاصل از بررسی منابع این نکته آشکار می‌شود که مرکزیت علمی شهر جندی‌شاپور در حفظ نام این شهر در منابع اسلامی مؤثر بوده است، ضمن آنکه نبایست از رونق آن در دوران پادشاهان نخستین ساسانی غافل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gondishapur in the Sasanian Era

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Rahmatipoor 1
  • A'zam Alipour 2
1 master of Ancient Iran History
2 Master of Ancient Iran History, University of Tehran