سفره و سفره‌چینی در عصر صفوی

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران‌شناسی از دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Tablecloth and Table setting in the Safavid Era

نویسنده [English]

  • Elahe Soleiman Nejad
Master of Iranology, University of Tehran