تطبیق دوبله فارسی و اصل فیلم مستند «خاندان سعود»

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ، گرایش مطالعات خلیج فارس، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Adjustment of Persian Dubbed with the Original Documentary film of "House of Saud"

نویسنده [English]

  • Mahsa Asadian
Master of the Persian Gulf History Studies, University of Tehran