عصارخانه و کارکرد اجتماعی آنها مطالعه موردی عصارخانه فرخشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ واحد محلات

2 کارشناس ارشد تاریخ واحد محلات و مدرس دانشگاه آزاد

چکیده

انسان در طول تاریخ همواره برای زندگی کردن، خلاقیت خویش را به خرج داده و سازه هایی آفریده است که او را در حل مشکلات یاری می کرده است. آثار به جا مانده از حیات اجتماعی در نقاط مختلف ایران، نشان از تاریخی پویا و مردمان سختکوش این مرز و بوم داشته است. از مهمترین بناهایی که نقشی اقتصادی- صنعتی در زمانی نچندان دور داشته  عصارخانه ها (کارخانه های روغن گیری) می باشند. کارخانه هایی پیشرفته، کوچک با ساختار‌های پیچیده که موید ویژگی های اقتصادی ـ‌کشاورزی و صنعتی بوده و از طرفی دارای ساختار معماری جالب و در خور توجه بوده اند، غالب بناها امروزه به جهت اینکه کاربری خود را دست داده اند، متروک شده و در حال ویرانی و فراموشی می باشند و امروزه می توان با حفظ و احیاء اینگونه بناها هویت ‌های فرهنگی- محلی را حفظ نمود و نیز در جذب گردشگر کوشش نمود.
عصارخانه صالحی در شهر فرخشهر از توابع شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، نمونه ای است که علی رغم منسوخ شدن شیوه های قدیمی روغن گیری، در همان شکل و فضا با وسایل برقی و جدید به انجام عمل و روغن گیری می پردازد، بنایی که هم به جهت معماری و هم به جهت موقعیت جغرافیایی و قابل توجه است. از آنجا که چنین موضوعاتی کمتر مورد توجه بوده است، بخشی از این تحقیق با بررسی میدانی صورت گرفته است. ارزیابی و تحلیل عصارخانه ها و مخصوصا عصارخانه فرخشهر، می تواند بخشهایی از تاریخ اجتماعی و حتی اقتصادی ایران را روشن سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assarkhaneh and their Social Function; Farrokhshahr Assarkhaneh Case Study

نویسندگان [English]

  • Azadeh Jalali 1
  • Banafsheh Abbasi 2
-علی اکبر؛ دهخدا، (1352) لغت نامه دهخدا، جلدع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
-عمید، حسن، (1361) فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات ایل
- نیکزاد امیرحسینی، کریم، (1358) شناخت سرزمین چهارمحال، اصفهان: انتشارات نشاط
- بهشتیان،عباس، (شهریور1351)آثار باستانی گمنام عصارخانه های اصفهان، نشریه ماهنامه اداره کل استان اصفهان
-فرشاد، مهدی، (1365) تاریخ مهندسی ایران، تهران: انتشارات امیر کبیر
-قبادیان، وحید، (1385) بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
-پیرنیا، محمد کریم، (1374)چفد و تاق، گردآورنده زهره بزرگمهری، تهران: سازمان میراث فرهنگی