زوال والیان عباسی در طبرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

چکیده

موقعیت جغرافیایی طبرستان به همراه سلسله‌های محلی، رفتار نامناسب والیان عباسی، حضور علویان در منطقه و تدین و عدالت‌خواهی آنان زمینه های ضعف والیان عباسی را فراهم کرد. درنهایت دعوت اهالی طبرستان از حسن‌بن‌زید علوی و پیروزی وی بر والیان عباسی، دوران تازه‌ای را در حیات سیاسی و مذهبی طبرستان ایجاد کرد؛ بنابراین همین عملکرد نادرست آنان باعث سقوط آنان شد. لازم به ذکر است که تاکنون پژوهشی جامع و مستقل در این زمینه انجام نگرفته است؛ بنابراین پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. این پزوهش بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه‌ای، علل و عوامل زوال والیان عباسی در طبرستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decline of Abbasid Wardens in Tabarestan

نویسندگان [English]

  • Mozafar Ali Dady Garavand 1
  • Alireza Sheikh Mohammadi 2
  • Najmiye Geravand 3
ابن اسفندیار کاتب، بهاء الدوله محمدبن حسن. ( 1366) . تاریخ طبرستان . تصحیح عباس اقبال . تهران : خاور .چاپ دوم.
ابوالفرج اصفهانی،علی بن حسین،(1380). ترجمه مقاتل الطالبین.ترجمه هاشم رسول محلاتی.تهران: دفتر نشر فرهنگی.
اشپولر ، برتولد . ( 1379 ) . تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی . مترجم جواد فلاطوری . ج 6 .چاپ اول.
برزگر ، اردشیر . ( 1388 ) . تاریخ طبرستان . پژوهش و تصحیح محمد شکری فومشی . تهران : رسانش . ج ( 1 و 2 و 3 ).
بلخی ، محمد بن خاوند شاه ، ( 1373 ) . روضه الصفا . تهذیب و تلخیص دکتر عباس زریاب . تهران : انتشارات علمی .
جعفریان ، رسول ، ( 1385 ) . تاریخ ایران اسلامی ( دفتر اول ) از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی . تهران : کانون اندیشه جوان . چاپ ششم .
جعفریان. رسول، (1369) .تاریخ تشیع در ایران . تهران: نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
حسن ابراهیم ، حسن . ( 1385 ) . تاریخ سیاسی اسلام . مترجم ابوالقاسم پاینده : تهران : جاویدان.
خلعت بری لیماکی ، مصطفی، ( 1382 ) . سیری د رتاریخ علویان غرب مازندران . تهران رسانش .
دنت ، دانیل ، ( 1358 ) . مالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسلام . ترجمه محمد علی موحد . تهران : خوارزمی . چاپ سوم .
رضایی ، عبدالعظیم . ( 1372 ) . تاریخ ده هزار ساله ایران از ساسانیان تا انقراض آل زیار.
زرین کوب، عبدالحسین، ( 1352 ) . دوقرن سکوت . بی نا ، تهران : چاپ چهارم .
طبری ، محمدبن جریر (1354) . تاریخ الرسل والملوک . ترجمه ابوالقاسم ، پاینده . تهران ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
----------------، (1375) . تاریخ طبری . ابولقاسم پاینده. تهران: اساطیر.
قمی ، حسن بن محمد بن حسن . ( 1361 ) . تاریخ قم . ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبد الملک قمی ، تصحیص سید جلال الدین ، تهران : انتشارات توس .
گردیزی ، ابو سعید عبدالحی بن الضحاک بن محمود . ( 1363 ) .زین الاخبار . تصحیح و تعشیه عبداحی حبیبی ، تهران ، بنیاد ایران .
لمبتون ، آن ، ب . س . ( 1362 ) . مالک و زارع در ایران . ترجمه منوچهر امیری ، بی جا : مرکز انتشارات علمی و فرهنگی .
محیط طباطبائی . ( 1367 ) . تطور حکومت در ایران بعداز اسلام . تهران : بعثت .
مستوفی ، حمدالله ، ( 1362 ) . تاریخ گزیده . به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی ، تهران: امیرکبیر.
مسعودی، علی بن حسین، ( 1347 ) . ترجمه ابوالقاسم پاینده ، تهران : بنگاه ترحمه و نشر کتاب .
مهرآبادی ، میترا . ( 1372 ) . خاندان های حکومت گرایران باستان . با مقدمه دکتر محمد جواد مشکور ، دکتر اشراقی . تهران : پیک ایران .
موثقی ، سید احمد . ( 1385 ) . دین ، جامعه و دولت ایران . تهران : موسس تحقیقات و علوم انسانی .
میر احمدی ، مریم ، ( 1368 ) . نظام حکومت ایران در دوران اسلامی ، پژوهش در تشکیلات اداری کشوری و لشکری ایران از صدر اسلام تا عصر مغول .بی جا : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی .
نبی ء ، ابو الفضل ، ( 1367 ) . نهفته های سیاسی و مذهبی در تاریخ ایران . دانشگاه فردوسی .
هدایت،صادق مینوی،مجتبی.(1312).مازیار.تهران: انتشارات جاویدان.