پژوهشی در تاریخ و هنر دوره اشکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

در میان سلسله­های پادشاهی سرزمین ایران، امپراطوری اشکانی از برجسته­ترین دولت­ها بشمار می­آید؛ چراکه یکی از طولانی­ترین و نیرومندترین آنهاست که در تاریک­ترین دوران تاریخی به مدت 470 سال دفاع از ایران را برعهده گرفت. حکومت اشکانی (225ق.م تا 226 م) یکی از سلسله­های پادشاهی دوران تاریخی ایران است که آثار باستانی قابل توجهی از این دوره در مرزهای کنونی ایران یا خارج از آن شناسایی شده، لیکن درباره دوره اشکانیان، اطلاعات ما در زمینه مسائل تاریخی بسیار اندک و محدود است. مدارکی که ما را در این امر یاری می­کند به جزء چند نوشته مختصر بر روی پوست، تعدادی کتیبه و سفال نوشته­های نسا، که مربوط به خود اشکانیان است، بقیه را متونی تشکیل می­دهد که توسط یونانی­ها و رومی­ها نگاشته شده است. نگاهی به تاریخ این دوران نشان می­دهد که اغلب نواحی ایران بخصوص نواحی شرقی و شمال شرقی آن هیچگاه دست از تلاش و ستیز برنداشتند و مبارزه­ای پیگیر و بی امان را دنبال می­کردند. نکته­ی دیگر در بررسی خصوصیات هنر این دوران، عامل تسلط سیاسی و وجود یک ساتراپ یونانی بمنزله­ی نفوذ فرهنگ یونانی است. بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد ملاحضه می­گردد که بطور ضمنی بوجود یک هنر مشخص پارتی پی می­بریم که در میان آن نفوذ و پیوند با هنر هلنی را نمی­توان نادیده گرفت. این مقاله به تاریخ و هنر در عصر اشکانی نگاهی کوتاه افکنده و به بررسی علل و چگونگی بنیان سلسله اشکانی، سرانجام، وسعت و هنر این دوران می­پردازد. نوشتار حاضر با توجه به ماهیت این موضوع، روشی توصیفی _ تحلیلی را برای پژوهش برگزیده است تا به ارزیابی منطقی درباره­ی آنها دست یابد. بنابراین به روش کتابخانه­ای و با تأکید بر منابع اصلی پس از توصیف موضوع به تحلیل و تبیین گوشه و کنار آن خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on the history and art of the Parthian period

نویسندگان [English]

  • Reza mehrafarin 1
  • Mahsa zare 2
1
2
چکیده [English]

Dynasties in Persia , the Parthian Empire State is one of the most significant because it is one of the longest and strongest in the darkest period of history took over 470 years to defend Iran . The Parthian (225 BC. D. 226 AD), one of the dynasties of Iranian history that ancient notable period in the present borders of Iran or outside known , however, about the Parthian period , data on issues of historical is limited .. It helps us to bring in a few brief entries on the skin, some inscriptions and writings of human clay, which is related to the Parthians, the rest of the texts that are written by the Greeks and Romans.... Look at the history of the show that often, especially the eastern and northeastern parts of Iran will never stop trying and struggling and fighting continued for a sustained and relentless follow up said. Another point in the characterization of the art of this period is the political dominance, the influence of Greek culture, the Greek satrap. This article is a brief look at the history and art of the Parthian era thrown to investigate the causes and circumstances of the Parthian dynasty’s founder, ultimately, the size and the art of the deal. Due to the nature of this paper, a cross - sectional study was to evaluate the logical choice to achieve them about. Thus, the method described in the library with an emphasis on primary sources that will be subject to analysis of the corners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parthian era
  • parties
  • decorations
  • architecture
  • Art
  • Hellenistic
احسانی، محمد­تقی،1382، هفت هزار سال فلزکاری در ایران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
بوسایلی، ماریو­ و اُمبرتو شراتو، 1376، هنر پارتی و ساسانی، ترجمه دکتر یعقوب آژند، تهران: مولی
بیانی، ملک­زاده، خرداد و تیر 1356، اولین تخت­گاه پارت­ها، نشریه بررسی­های تاریخی، شماره 70
پرادا، ایدت، رابرت دایسون و دیگران، 1373، هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجیدزاده، نشر دانشکاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ
پیرنیا(مشیرالدوله)، حسن، 1390، پارس تا پارت، تصحیح و اضافات ایراندخت مرزبان، تهران: محور
پیگولوسکایا، ن،و آ.یو.یاکوبوسکی، 1354، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام
خاراکسی، ایزیدور، 1377، ایستگاه­های پارتی، مترجم فیروز حسن عزیز، به کوشش نادر کریمیان سردشتی، تهران: میراث فرهنگی
خدادادیان، اردشیر، 1380، تاریخ ایران باستان اشکانیان، تهران: نشر به­دید
دیاکونف، میخائیل، میخائیلوویچ، 1351، اشکانیان، ترجمه کریم کشاورز، تهران: انتشارات پیام
رسولی، هوشنگ، 1386، تاریخچه و شیوه­های معماری در ایران، تهران: پشوتن
ستوده، حسینقلی، 1352، قلمرو دولت اشکانی، مجله­ی بررسی­های تاریخی، شماره 6، سال هفتم
سرفراز، علی­اکبر و فریدون آوردزمانی، 1383، سکه­های ایران از آغاز تا دوران زندیه، تهران: سمت
شیپمان، کلاوس، 1384، مبانی تاریخ پارتیان، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز
فرای. ن، ریچارد، 1389، تاریخ ایران در دوران اشکانی و ساسانی در بین النهرین و ایران در دوران اشکانی و ساسانی،گزارشی از سمینار یادواره ولادیمر لوکونین، ترجمه زهرا باستی: انتشارات سمت
فریه، ر، دبلیو، 1374، هنراشکانیان(پارت­ها)، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: انتشارات فرزان
فن­گال، هوبرتوس، 1378، جنگ سواران، فرامرز نجد سمیعی، تهران، انتشارات نسیم دانش
کالج، مالکوم، 1380، پارتیان، ترجمه ­مسعود رجب­نیا، انتشارات هیرمند: تهران کامبخش، سیف­الله، 1380، سفال و سفالگری در ایران: انتشارات ققنوس
گانتر، سی و پل جت، 1383، فلز کاری در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی، ترجمه شهرام حیدرآبادیان، تهران: گنجینه هنر
گریشمن، رمان، 1381، هنر ایران(پارت و ساسانی)، ترجمه بهرام فره­وشی، تهران: انتشارات علمی­و فرهنگی
گشایش، فرهاد، 1378، تاریخ هنر، تهران: انتشارات عفاف
محمدی­فر، یعقوب، 1387، باستان شناسی و هنر اشکانی، تهران: انتشارات سمت
نگهبان، عزت­الله، 1372، حفاری در هفت تپه دشت خوزستان: سازمان میراث فرهنگی کشور
واندنبرگ، لوئی، 1386، باستان شناسی ایران باستان، ترجمه عیسی بهنام: انتشارات دانشگاه تهران
ورجاوند، پرویز، آبان 1351، سیری در هنر ایران در دوران اشکانیان در: اجلاسیه چهارم کنگره تاریخ و فرهنگ ایران
وزیری، علینقی، 1380، تاریخ عمومی هنر­های مصور، تهران: انتشارات هیرمند
ویسهوفر، یوزف، 1377، ایران باستان از550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد، ترجمه مرتضی ثاقب­فر، تهران: ققنوس
هرتسفلد، ارنست، 1381، ایران در شرق باستان، ترجمه همایون صنعتی­زاده و زهره بهجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
هرمان، جرجینا، 1387، تجدید حیات هنر ایران باستان، ترجمه مهرداد وحدتی، تهران: نشر دانشگاهی