بررسی و تحلیل وضعیت مسیحیان در زمان شاه عباس اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

چکیده

عصر صفوی به ویژه از روزگار شاه عباس اول به بعد شاهد حضور روزافزون اروپاییان در ایران بود این حضور طبیعتا می­توانست زمینه های لازم را برای برخورد و آشنایی بیشتر میان ایرانیان و اروپاییان را فراهم آورد. بدین ترتیب آغاز فعالیت جدی و گسترده مسیحیان در ایران به زمان شاه عباس اول برمی­گردد. شاه­عباس به دلیل وجود دو نیروی مخالف، یعنی ازبکان در شرق و عثمانیان در غرب، درصدد ارتباط هر چه بیشتر با دول مسیحی اروپا بود، که به واسطه این امر و نیز شرایط اقتصادی و تجاری، نسبت به مسیحیان داخل ایران بسیار با ملاطفت عمل می­کرد. در عصر شاه عباس اول، مسیحیان مراسم و امور مذهبی خود را آزادانه اجرا می­کردند، حضوری فعال درجامعه  به ویژه عرصه اقتصاد داشتند،  بسیار مورد احترام شاه عباس بودند به طوری که شاه عباس در اوایل حکومتش به مبلغان مسیحی اجازه تبلیغ را در سطح و سیع داده بود. و در مراسم مذهبی مسیحیان شرکت می­کرد. لذا در این پژوهش سعی بر این است.  که  تا حد امکان، با اتکا بر منابع اصلی و در دسترس عصر صفوی و به روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت مسیحیان در عصر شاه عباس اول، نقش و جایگاهشان در جامعه ایران و علل دیدگاه مثبت شاه عباس نسبت به مسیحیان پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the situation of Christians in the time of Shah Abbas I

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Chelongar 1
  • Zeynab Karimi 2
چکیده [English]

Shah Abbas Safavid era, especially after seeing the growing presence of Europeans in Iran are naturally present - could lay the groundwork for greater understanding between Iranians and Europeans to encounter and provide . Thus began the serious work of Christians in the time of Shah Abbas I,  be back . King  A. Because there are two opposing forces , namely the Uzbeks and the Ottomans in the East in the West , seeks to connect more with the Christian nations of Europe , as well as by the economic and business conditions , the Christian of Iran are very kindly  will operate .and Sy , respectively.  Christians to participate in religious ceremonies . This study aims . The extent possible , based on available primary sources and analytic methods to check the status of Christians in Safavid Shah Abbas I in the role and status in society and causes a positive outlook towards Christians should be paid by Shah Abbas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • the Safavid Shah Abbas I
الئاریوس، آدام.(1363)، سفرنامه آدام الئاریوس، ترجمه احمد بهپور، تهران: مرکز فرهنگی آتر پات.
آوانس. (1357)، سفرنامه برادران شرلی در زمان شاه عباس کبیر. با مقدمه دکتر محبت آیین، بی­جا: انتشارات کتابخانه منوچهری.
بیات، اوروج بیگ،(1338)، دون ژوان ایرانی. با حواشی و یاداشت­های از لسترنج، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
باربارو، جوزافا و دیگران(1349).سفرنامه­های ونیزیان در ایران(شش سفرنامه) سفرنامه­های که در زمان اوزون حسن آق­قویونلو به ایران آمده­اند، ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات خوارزمی.
تاورنیه، ژان باتیست.(1383). سفرنامه تاورنیه، ترجمه حمید ارباب شیرازی، تهران: انتشارات نیلوفر.
ترکمان، اسکندر بیک( 1381)، عالم آرای عباسی، تصحیح: ایرج افشار، تهران: امیر کبیر.
جنابدی، میرزا بیگ( 1378). روضه الصفویه، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: انتشارات بنیاد موقوفات
حائری، عبدالهادی(1367). نخستین رویارویی اندیشه­گران غرب با دو رویه تمدن بورژوازی غرب،تهران: امیر کبیر،
خاتون آبادی، محمد باقر بن اسماعیل.(1374). ترجمه اناجیل اربعه، ترجمه و تعلیقات  حسینی خاتون آبادی، به کوشش رسول جعفریان، تهران: نقطه.
دلاواله، پیترو(1380). سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه محمود بهفروزی، تهران: نشر قطره، دو جلد.
درهوهانیان، هارتون(1379) تاریخ جلفای اصفهان، ترجمه لئون.گ.میناسیان ومحمدعلی­موسوی فریدونی،اصفهان: انتشارات نقش خورشید.
راوندی، مرتضی(1374)، تاریخ اجتماعی ایران،ج8، تهران: نگاه.
رائین، اسماعیل(1349). ایرانیان ارمنی، بی­جا.
شاردن،جان( 1372)، سفرنامه شاردن، ترجمه  اقبال یغمایی، ج4،تهران: توس.
سیوری،راجر(1385)، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
ستوده،منوچهر(1383)، اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی، با همکاری ایرج افشار، تهران: میراث مکتوب.
سانسون،(1346)، سفرنامه سانسون. وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه  سلیمان صفوی، ترجمه تقی تفضلی، تهران: ابن سینا.
فلسفی، نصرالله(1358)، زندگانی شاه عباس اول، ج2و3، تهران: انتشارات محمد علی علمی.
فلسفی، نصراالله(1342)، سیاست خارجی ایران در دوران صفویه، بی­جا: انتشارات کتاب­های جیبی.
کشیشان ژوزئیت، نامه­های شگفت­انگیز از دوران صفویه و افشاریه، ترجمه بهرام فره وشی،تهران: انتشارات اندیشه جوان.
کمپفر،انگلبرت(1360).سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.
مصطفوی، علی اصغر(1369)، ایرانیان یهودی،  با همکاری آتوسا مصطفوی، تهران: بامداد.
منجم یزدی، ملا جلال(1366)، تاریخ عباسی یا روزنامه ملا جلال: شامل وقایع  دربار  شاه عباس صفوی، به تصحیح: ایرج افشار، تهران: امیر کبیر.