بررسی نامه‌نگاری زنان در روزنامه ایران نو؛ با تأکید بر نگرش بافت موقعیت کلمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش عبارت است ازبررسی جایگاه نگارش زنان در مطبوعات مشروطه به ویژه روزنامۀ ایران­نو. روزنامه­ای با رویکرد دموکرات در دورۀ مشروطه، که با چاپ مطالبی که دارای محتوای  برابری و توجه به حقوق اجتماعی زنان بوده است، زمینه را برای مطرح کردن بیشتر و دقیق­تر مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان هموارتر ساخت. در تاریخ ایران ، عصر قاجار و در آن، دوره مشروطه را می توان به عنوان نقطه گاه آغازین حضور اجتماعی زن در جامعه معرفی کرد . دوره­ای که زن به مطرح کردن درخواست­های اجتماعی مانند سوادآموزی، تلاش برای مشارکت سیاسی و اقتصادی، ایجاد انجمن­های زنان، ایجاد مطبوعات و حق رأی می پردازند. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از دو تکنیک تحلیل محتوا و بافت موفعیت کلمات، با تأکید بر دو نامه از زنان به صورت مقایسه­ای از روزنامۀ ایران­نو به عنوان یکی از مطبوعات مدافع حقوق زنان، گردآوری شده است. این تحقیق به ثمر رسیدن تلاش اجتماعی زن و احقاق حقوق اجتماعی آنان بعد از یک دهه تلاش  را نشان می دهد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Women's Letter Writing in "Iran-e No" Newspaper

نویسنده [English]

  • Ali Baghdar Delgosha
ایران‌نو، 22 شعبان 1327ق، سال1، شماره13، "خطابه یکی از شاگردان دبستان ناموس در مجلس امتحان".
ایران نو، 18 رمضان 1327ق، سال 1، شماره 34، " مکتوب یکی از خانم‌های ایرانی".
تمدن، 7 ربیع‌الاول 1325ق، سال 1، شماره 12، " مکتوب یکی از مخدرات".
فصیحی ، سیمین ، (1389) ، " از خلوت خانه تا عرصه اجتماع رویارویی زنان با دو گانگی طبیعت و فرهنگ  از انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار" ، در تاریخ اسلام و ایران ، شماره 8.
میر ، سیروس ، (1372) ، " نسیم شمال و مسئله زن در نهضت مشروطه "  در ایران نامه ، سال 11، شماره 3، صص 450-427.
میلانی ، فرزانه ،(1379) ، " تبعید بلبل مادینه از سرزمین گل و بلبل " در ایران نامه ، شماره 71، صص 230-213.
 
نجم­آبادی ، افسانه ،(1374) ، " دگرگونی زن و مرد در زبان مشروطیت " در نیمه دیگر ، دوره دوم ، شماره 2، صص105-72.
Afary,janet,(1996), The Iranian Constitutional Revolution 1906-1911 : Grassroots Democracy , Social Democracy and Originst of Feminism , New York , Columbia University press.
Millaini,Farzaneh,(1999),"GenderRelations in Persis", Encyclopaedia Iranica , Vol. 10, Fasc4, pp 405-411.
Offen,Karen; Pierson, ruthroach and Randall, jane ; Eds , (1991), Writing women history : International perspectives, Bloomington , IN: Indiana university press.
Spongberg,marry,(2002),Writing  womens History since the renaissance , Palgrave Mocmilan.
Zinsser,Judith ,(1993), History and Feminism : A Glass half full ,New York : Twayne.