«شریفجان، شریفجان» و اصلاحات ارضی

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

کارشناس ‌ارشد تاریخ ایران اسلامی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


عنوان مقاله [English]

"Sharifjan, Sharifjan" and Land Reforms

نویسنده [English]

  • Fahimeh Musavi
اشرف، احمد؛ بنوعزیزی، علی؛ طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران؛ ترجمۀ سهیلا ترابی فارسانی، تهران، انتشارت نیلوفر، چاپ دوم 1388
خلیلی‌عراقی، منصور؛ عبدلی، قهرمان؛ «انتشار تکنولوژی جدید: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران»، مجلۀ علمی-پژوهشی نامۀ مفید، شماره 60، تیر 1386، صص3-18
رضوانی، علی‌اصغر؛ رابطه شهر و روستا؛ تهران، ماکان، 1382
ساناساریان، الیز، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمۀ نوشین احمدی خراسانی، تهران، نشر اختران، 1384
سوداگر، محمدرضا؛ بررسی اصلاحات ارضی (50-1340)؛ تهران، موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند، 1358
مدرسی، تقی؛ شریفجان، شریفجان؛ تهران، انتشارات نیل، چاپ سوم 1364
مومنی، باقر؛ مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران؛ تهران، نشر پیوند، 1359
میرصادقی، جمال؛ داستان‌نویس‌های نام‌آور معاصر ایران (با نقد و بررسی آثار سی و یک نویسنده از آغاز داستان‌نویسی تا انقلاب)، تهران، نشر اشاره، 1382
میرعابدینی، حسن؛ صدسال داستان‌نویسی ایران؛ تهران، نشرچشمه، چاپ پنجم 1387، 4ج
10. میرعابدینی، حسن؛ فرهنگ داستان‌نویسان ایران، تهران، نشر چشمه، 1386
همایون کاتوزیان، محمدعلی؛ اقتصاد سیاسی ایران؛ ترجمه محمدرضا نفیسی، کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چاپ چهاردهم 1387