تعامل فلسفه طبیعی و علم نجوم در هیئت؛ نقد و بررسی کتاب دایره‌های مینایی

نوع مقاله : نقد و بررسی کتاب

نویسنده

پژوهشگر در پروژه فاسیف وابسته با دانشسرای عالی و مرکز تحقیقات فرانسه

چکیده

این نوشتار، به بررسی کتاب دایره های مینایی نوشته امیر محمد گمینی می پردازد. گمینی در این کتاب به فرآیند شکل گرفتن علم هیئت در روزگار باستان پرداخته و روند تکوین و پیشرفت آن را در جهان اسلام تحلیل می نماید. در آخر، کتاب به دستاورد منجمان مسلمان در علم هیئت و تعامل آنها با منجمان دوره رنسانس از جمله کوپرنیک می پردازد. این کتاب از آن جهت که به بستر نظری علم هیئت و تعامل بین فلسفه طبیعی و علم نجوم توجه ویژه دارد، از نظر تعامل بین فلسفه و تاریخ علم هیئت دارای جایگاه ممتازی است. اینجانب با مقدمه‌ای به اهمیت این نوع نگاه در تاریخ علم پرداخته و این کتاب را از این زاویه تحلیل خواهم نمود. پس از معرفی اجمالی سرفصل مطالب، به نقد و بررسی برخی از نکات آن خواهم پرداخت، از جمله اینکه برداشت نویسنده از فلسفه طبیعی به پختگی نگاه وی در تاریخ نجوم نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: Interaction between Natural Philosophy and Astronomy: Review of the Book Dāyerehāy-e Mīnāyī Written by Amir Mohammad Gamini

نویسنده [English]

  • Banafsheh Eftekhari
Researcher in PhASIF project, by CNRS-ENS, France
چکیده [English]

This paper reviews the book Dāyerehāy-e Mīnāyī written by Amir Mohamad Gamini. In this book, Gamini investigates the process of configuring the science Hay’at in ancient times analyses how it was developed in the Islamic world. In the end, he states the muslims’ achievements in Hay’at and their interaction with pre-renascence astronomers like Copernicus. This book is significant since it emphasized the theoretical basics of Hay’at at and it is important in the interaction between the philosophy and the history of science. After an introduction about the significance of this sight in the history of science, I analayzed this book from this point of view. I review the headings, afterward, I survey the contents and criticized some points. My critical points target that the author’s view is not as developed as his views in astronomy. However, that was understandable regarding that the author is a specialist in the history of astronomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dāyerehāy-I Mīnāyī
  • book review
  • Amir Mohammad Gamini
  • Natural Philosophy
  • Hay’at