دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-141 
اسطوره‌های سکولار/ مذهبی خشونت: مورد پژوهی اسماعیلیه نزاری دوره الموت

صفحه 21-46

داریوش محمدپور (نویسنده)؛ شهرزاد رضایی مقدم (مترجم)؛ ماشاءالله اسماعیلی (مترجم)


نان و عدالت در ایران روزگار قاجار؛ اقتصاد اخلاقی، بازار آزاد و تهیدستان‌ گرسنه

صفحه 47-102

استفانی کرونین (نویسنده)؛ علیرضا علی صوفی (مترجم)؛ فرشید نوروزی (مترجم)


دو وصیت‏نامه فارسی از حاجی علیقلی‏خان سردار اسعد

صفحه 103-118

جین رالف گارثوایت (نویسنده)؛ سجاد کاظمی (مترجم)