مقاومت در برابر دولتِ جدید: کشاورزان و عشایر در ایران، 1921-41 م./ 1300-1320 ش

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 محقق بنیاد میراث ایران، دانشگاه نورتهمپتون و همکار پژوهشی ارشد، دانشگاه لندن

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این مقاله به بررسی واکنش‌های فقرای روستایی، هم روستاییان و هم عشایرِ کوچ‌نشین، به تحولات ایجاد شده در اطراف و اکناف ایران توسط رضا شاه با اتخاذ یک برنامۀ حکومتی استبدادی و نوسازی سریع می‌پردازد. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه برخلاف فرضیات متعارف انفعال روستایی که هم از سوی غرب و هم از سوی ناسیونالیسم ایرانی مطرح شده ‌است، جوامع رعیت‌نشین و عشایر چادرنشین در واقع پاسخ‌های فعال گوناگونی به ابتکار عمل رژیم، هم به حساب خودشان و هم در ترکیب با سایر نیروهای اجتماعی، با هدف دفاع از خود و مقاومت در برابر تغییراتِ نامطلوب در روابط خود با مالکان و مقامات دولتی ایجاد کرده‌اند. ​

عنوان مقاله [English]

Resisting the New State: Peasants and Pastoralists in Iran, 1921-41

نویسندگان [English]

  • Stephanie Cronin (Author) 1
  • farshid noroozi (Translator) 2
1 Research Fellow at Iran Heritage Foundation, Senior Research Associate, SOAS, University of London
2 PhD Student of Islamic Iran History, Payame Noor University, Tehran
چکیده [English]

This article examines the responses of the rural poor, both settled peasants and pastoral nomads, to the upheavals unleashed in the Iranian countryside by Riza Shah’s adoption of a programme of authoritarian state-building and rapid modernization. The article shows how, contrary to the conventional assumptions of rural passivity held by both Western scholarship and Iranian nationalism, peasant and nomad communities in fact generated a variety of active responses to the regime’s initiatives, both on their own account and in combination with other social forces, aimed at defending themselves and resisting unfavourable changes in their relations with landlords and state officials. In the two decades between his arrival in power in 1921 via a coup d’etat and his abdication in 1941, Riza Shah presided over a period of profound political, economic and social change in Iran, unprecedented in its scope and in its pace. Throughout the country the rural poor, both the settled peasants and the pastoral nomads, were deeply affected by the upheavals unleashed by the regime’s choice of authoritarian state-building and modernization based on European models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New State
  • Peasants
  • Pastoralists
  • Iran