دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 30، شهریور 1400، صفحه 0-193 
گِل‌نوشته‌ای از تجارت‌خانۀ اِگیبی در اورشلیم

صفحه 29-35

کاثلین آبراهام (نویسنده)؛ استوار کاظمی جامع‌بزرگی (مترجم)


خشونت و مُثله کردن بدن در ایرانِ هخامنشی

صفحه 37-66

لوید لولین‌ـ‌جونز (نویسنده)؛ فائزه رحیمی (مترجم)


ناگفته‌هایی درباره زندگی فخر رازی و حامیان وی

صفحه 67-97

فرانک گریفل (نویسنده)؛ سیده زهرا حسینی (مترجم)