تاریخ‌نگارانِ غیرمتخصص و افول تاریخ‌نگاری تخصصیِ انقلاب اسلامی: نقدی بر جلدِ پنجم مجموعۀ «تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران» مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نوع مقاله : نقد و بررسی کتاب

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

لزوم تدوین یک تاریخ عمومیِ جامع از روندِ تحولات ایران در عصر جمهوری اسلامی، پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، از نیازی جدی نه فقط در سطح تاریخ‌پژوهان که در تمام سطوح جامعۀ ایران حکایت دارد؛ نیازی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با تشخیص آن، به تدوین چنین طرحی همت گمارده است.
این تاریخ عمومیِ جامع با تفکیک‌های زمانی خُرد، و سرفصل‌های ریز و دقیق خود می‌کوشد تا حتی‌المقدور تمام رخدادهای ریز و درشت ایرانِ پس از انقلاب و روند تحولات کشور در این دوران را بررسی و تصویری تمام­نما و جامع -و نه لزوماً مانع­- را به­خصوص به نسل امروزین جامعۀ ایران، که خود مستقیماً درگیر و شاهد بسیاری از این حوادث نبوده‌اند، ارائه نماید.
از این مجموعه تا زمان تدوین این یادداشت، پنج جلد منتشر شده و تحولات ایران را از 22 بهمن 1357 تا 31 خرداد 1361 به بحث کشیده است. این یادداشت به نقد و بررسی جلدِ پنجم این مجموعه اختصاص دارد. نویسندۀ این یادداشت کوشیده است، نقد خود بر این مجلّد را با تأکید بر روش پژوهش در دانشِ تاریخ و میزان رعایت آن در این اثر، متمرکز کند و از این زاویه ارزیابی خود را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: Non-specialist historians and the decline of specialized historiography of the Islamic Revolution. A Critique of the Fifth Volume of the "History of Political Developments of the Islamic Republic of Iran" Islamic Revolution Documentation Center

نویسنده [English]

  • mojtaba shahrabadi
PhD Student, History of Iran Islamic Revolution, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
چکیده [English]

The need to compile a comprehensive general history of the developments in Iran in the era of the Islamic Republic, after four decades of the Islamic Revolution, indicates a serious need not only at the level of historians but at all levels of Iranian society. Recognizing the need, the Islamic Revolutionary Documentation Center has made efforts to formulate such a plan. This comprehensive general history, with its micro-chronological divisions and detailed headings, tries to examine as much as possible all the big and small events of Iran after the revolution and the developments of the country in this period and give a complete and comprehensive picture, although not necessarily an obstacle. Especially to the current generation of Iranian society who have not been directly involved and witnessed many of these events. From the collection to the time of compiling this memo, five volumes have been published and have discussed the developments in Iran from February 13, 1979 to June 20, 1982. This note is dedicated to the review of the fifth volume of this collection. The author of this memo has tried to focus his critique of this volume by emphasizing the research method in the knowledge of history and the degree of its observance in this volume, and to present his evaluation from this point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • methodology
  • Islamic republic
  • Political developments