زنان پشت پرده و زنان پیشِ رو؛ عوامل اِعمال قدرتِ سیاسی توسط زنان هخامنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به این پرسش بنیادین می‌پردازد که زنان هخامنشی با تکیه بر چه عواملی اعمال قدرت می‌کردند؟ برای نیل به پاسخ، ابتدا طریقه‌های تأثیرگذاری زنان بر روند سیاسی دربار هخامنشی با ذکر مصداق‌هایی از روایات منقول در تواریخ کلاسیک بررسی گردید. سپس با نقد و تطبیق این گزارش‌ها با یافته‌های باستان‌شناختی و متون اداری، خصوصاً الواح تخت‌جمشید و الواح بابلی، عوامل مذکور به بحث گذاشته شده و به اهمیت آن در فرآیند مهم‌ترین کارکرد سیاسی زنان در دربار هخامنشی، یعنی واسطه‌گری سیاسی، پرداخته شد. در انتها مشخص گردید که مهم‌ترین راه‌های نفوذ و اعمال قدرت زنان در سیاست‌های دربار هخامنشی، استقلال مالی، سازماندهی شبکه‌ای از جاسوسان و خواجگان وفادار، اتحاد با خاندان‌های قدرتمند پارسی، فرماندهان سپاه و مقامات درباری از طریق پیوندهای سببی و نسبی و پیگیری اهداف مشترک میان حرمسرا و نهادهای نظامی و غیرنظامی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women in the Shadow and Women on the Scene: Factors of Achaemenid Women Exercising Political Power

نویسنده [English]

  • fatemeh Kamelli
MA student at the University of Tehran
چکیده [English]

The following article touches upon the question of what factors did the Achaemenid women exert power? To answer this question, first, we considered women's influencing methods in the Achaemenid political process by providing some instances from Classical sources. After analyzing and comparing these reports with archaeological discoveries and administrative material, particularly with Persepolis tablets and Babylonian clays, the aforementioned factors are discussed. Their importance is touched upon regarding women's most significant political roles in the Achaemenid court, in other words, political agency. In the end, it is demonstrated that women's most important ways to exercise political power in the Achaemenid court were conducted by financial independence, organizing a structure of loyal spies and eunuchs, alliance with powerful Persian Houses, military commanders, and royal officials through family ties, royal marriages and pursuing common purposes between Harem and military and civilian foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenids
  • Achaemenid women
  • Atossa
  • Amestris
  • Irdabama