نقش دین و سنت در روابط خارجی ایران در دورۀ خسرو انوشیروان و تأثیر آن بر نگاه بیگانگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

چکیده

خسرو انوشیروان چهرۀ سیاسی مشهور ساسانی است که بخشی از شهرتش به‌خاطر روابط موفقیت‌­آمیز سیاسی با دولت­‌ها و حکومت‌های هم­مرز با ایران بود. خسرو، که در بدو سلطنت با مشکلات جدی روبه‌­رو بود، موفق شد در رویارویی نظامی با بیگانگان در بیشتر اوقات دست بالا را داشته باشد و با شکست بیزانس، فتح یمن و براندازی حکومت هپتالی قلمرو ساسانی را به میزان زیادی گسترش دهد. اما در روابط فرهنگی خسرو رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد و به وام‌گیری و مراودۀ علمی و فرهنگی با دولت­های بیگانه پرداخت که نتیجۀ آن پیشرفت علمی دولت ساسانی و شهرت خسرو به عنوان فرمانروایی دانش‌­دوست نزد بیگانگان بود. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع بیزانسی، سریانی و صدر اسلام روابط سیاسی و فرهنگی ایران با حکومت­‌های بیگانه در زمان انوشیروان بررسی خواهد شد. منابع بیزانسی، سریانی و صدر اسلام چهرۀ نسبتاً مثبت فرهنگی و اخلاقی از خسرو ترسیم می­کنند که بازتاب روابط موفق خارجی خسرو در عرصه‌­های سیاسی و فرهنگی بین‌­المللی است. بررسی منابع نشان می­‌دهد که خسرو در روابط سیاسی، فرهنگی و علمی خود با دولت‌­ها و حکومت­‌های همجوار همواره ایدئولوژی متکی بر دین زرتشتی و سنت پیشینیان را مد نظر داشت و اعمالش را بر این اساس سامان می­‌داد. بنابراین مسئلۀ اصلی این پژوهش اثبات این مدعاست که خسرو در روابط با بیگانگان از ایدئولوژی زرتشتی و سنت پیشینیان بهره­ می­‌برد که در نهایت باعث نیکنامی او نزد بیگانگان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of religion and tradition in foreign relations of Iran during the period of Khosrow Anoshirvan and its effect on the view of foreigners

نویسنده [English]

  • amin babadi
PhD student in the history of ancient Iran, University of Tehran
چکیده [English]

Khosrow Anoushirvan is a famous Sassanid political figure who was part of his reputation for successful political relations with governments and governments bordering Iran. Khosrow, who faced serious problems at the beginning of his reign, managed to, most of the time, have the upper hand in military confrontations with foreigners, and with the defeat of Byzantium, the conquest of Yemen, and the overthrow of the Heptalian government, he greatly expanded the Sassanid territory. However, in cultural relations, Khosrow took a different approach and engaged in scientific and cultural borrowing and exchange with foreign governments, which resulted in the scientific progress of the Sassanid government and Khosrow's reputation as an Interested in science ruler among foreigners. In the present study, using Byzantine, Syriac, and early Islamic sources, Iran's political and cultural relations with foreign governments during Anoushirvan will be examined. Byzantine, Syriac, and early Islamic sources paint a relatively positive cultural and moral picture of Khosrow, reflecting Khosrow's successful foreign relations in the international political and cultural arenas. Examination of sources shows that in his political, cultural, and scientific ties with neighboring governments and governments, Khosrow always considered the ideology based on the Zoroastrian religion and the tradition of his predecessors and organized his actions accordingly. Therefore, the main issue of this research is to prove the claim that Khosrow used Zoroastrian ideology and the tradition of his predecessors in his relations with foreigners, which ultimately led to his reputation among foreigners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khosrow Anoshirvan
  • Sassanid Foreign relations
  • Sassanid State Religion