کلیدواژه‌ها = ساسانیان
جندی‌شاپور در روزگار ساسانیان؛ به روایت منابع اسلامی

دوره 8، شماره 3.4، اسفند 1396، صفحه 11-20

فرزانه رحمتی پور؛ اعظم علیپور


جنگ ابزارهای ایرانیان در عصر ساسانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 72-95

مسلم میرزاوند


بررسی توصیفی موقعیت جغرافیایی، پیشینه پزشکی و وجه تسمیه دانشگاه گندی شاپور

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-15

مصطفی پیرمرادیان؛ آزاده کریمی بابازیدی


تجارت ساسانیان از خسرو اول تا پایان سلطنت خسروپرویز (۵۳۱-۶۲۸ م)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-82

ناصر جدیدی؛ ساسان زارع


بررسی سیاست ایران ساسانی در مورد جاده ابریشم

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 157-167

علی علی بابایی درمنی


نگاهی گذرا به وضعیت ایلام در دوره ساسانی

دوره 2، شماره 3، آذر 1390، صفحه 125-152

علی جعفری؛ فرشید جعفری