تعداد مقالات: 191
76. جنگ ابزارهای ایرانیان در عصر ساسانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 72-95

مسلم میرزاوند


77. اصلاحات ارضی و تأثیر آن بر رشد گفتمان اسلام شیعی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 73-86

امیر آغایلی؛ زمانه حسن نژاد


78. کورش یک هخامنشی نبود

دوره 7، 1,2، تابستان 1395، صفحه 83-88

ریچارد نلسون فرای؛ وزیر منبری (مترجم)


79. قوانین مغولی حکومت ایلخانان در ایران اسلامی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 87-109

پروین رستمی


81. آیا محمدامین استرآبادی مجتهد بود؟

دوره 9، 1,2، پاییز 1398، صفحه 61-92

رولا جردی؛ رضا مختاری


83. عدالت و تأثیر آن بر حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی امام (ره)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-90

منصور انصاری؛ نیکو رضایی جوزانی


84. تجارت ساسانیان از خسرو اول تا پایان سلطنت خسروپرویز (۵۳۱-۶۲۸ م)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-82

ناصر جدیدی؛ ساسان زارع


86. سازمان نظامی صفویه از آغاز تا پایان دوره شاه عباس کبیر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 69-97

علی غلامی فیروزجائی؛ سعید حیدری


87. تاریخ فرهنگی/ تاریخ اجتماعی: تأملاتی چند در باب یک گفتگوی مستمر

دوره 9، شماره 3.4، زمستان 1398، صفحه 69-82

پائولا فاس (نویسنده)؛ حامد سلطان زاده (مترجم)


90. مقدمه‌ای مشروح بر کتاب الزّینه از ابوحاتم رازی

دوره 7، 3,4، زمستان 1395، صفحه 85-143

محیا شعیبی عمرانی؛ اکرم کریم‌زاده اصفهانی


91. منابع تاریخ محلی کرمان در دوره اسلامی تا پایان عصر قاجار

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-111

ابراهیم بلوچی؛ صالح دیانت‌جو؛ رهام انصاری


92. تأثیر شرایط اجتماعی بر مرجعیت عرف در اندیشه ابوحنیفه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 87-104

محبوبه حامی؛ لیلا امینی


93. نقش زنان در شکل‌گیری آموزش و پرورش جدید دختران ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-106

ماندان کزازی؛ زینب اکبری؛ مینا رمضان جماعت


94. گزارشی از جلسات نقد و بررسی مجموعه «تاریخ جامع ایران»

دوره 7، 1,2، تابستان 1395، صفحه 89-139

اکرم کریم زاده اصفهانی


95. رویکرد یعقوب لیث صفاری نسبت به تشیع

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-108

مسعود شاهمرادی


96. بوشهر و جنگ جهانی اول

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 93-112

علی سلطانی شایان


97. اوضاع داخلی ایران در جنگ جهانی اول: از بی‌طرفی تا تشکیل دولت موقت ملی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 96-110

جلیل قصابی گزکوه؛ محمد رضا بهشتی


98. رستم، قهرمان یا ضد قهرمان، بازتاب آن در منابع

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 100-111

سعید نیک روز؛ یاسر ملک‌زاده